Min unge informerar mig oftast om hur hon känner. Följande meddelande/n levererades i en liten plastburk.

DLGB kommunicerar vad hon känner

Bortse från att det saknas avstånd mellan ord och att bokstaven J är felvänd så ökar läsbarheten

Annonser