Jag meddelade det lilla gula barnet att det var dags att klä på sig. Glömde att lägga till ‘ändamålsenlig klädsel för att vistas på förskola’. Vi blev sena.

DLGB prokrastinerar

Obestämbar aria i tveksam outfit

Annonser