Det lilla gula barnet förevisade en av sina teckningar vid lämning i morse. Som den älskvärda mor jag är ville jag förstås delge barnets far hennes artistiska framsteg och drog iväg ett ememess där jag informerade att den högra teckningen skapats av hans eget kött och blod.

DLGB:s teckning av hund

2 teckningar av samma hund samt förlagans ben ovanför

Den ömma fadern var inte sen att replikera:

Jag gillar den till vänster, lite mer klassiskt naivistisk. DLGB:s hund var köttig och läskig. Ta inte hem den.

Förstår inte hur man kan tycka att en anorektisk byracka är finare än sin egen avkommas alster.

Annonser