Mitt nya morgonprojekt: lära det lilla gula barnet hur man manövrerar Mocca Mastern.

Det skulle vara smutt om hon klarar det helt på egen hand tills på lördag.

DLGB vid datorn

Om det inte funkar kanske man kan muta med datortid...

Annonser